Genel Sekreterya

Genel Sekretaryaya aşağıdaki görevler verilir:
* Üniversite personelinin kariyerlerini bu konuda fakülte ve enstitüye verilen niteliklere göre yönetmek;
* Üniversite bütçe taslağını hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek;
* Laboratuvar faaliyetlerinin ve araştırma birimlerinin finansmanının izlenmesi;
* Üniversite Ortak Hizmetlerinin uygun şekilde yürütülmesini sağlamak;
* Kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili üniversite programlarının geliştirilmesi ve tanıtılması;
* Bakanlığın İç Güvenlik Ofisi ile koordineli olarak üniversitenin iç güvenlik planlarını izlemek ve koordine etmek;
* Rektörlük arşivlerini ve belgelerini yönetmek ve saklamak;
* Üniversite Ofis Siparişinin uygun şekilde çalışmasını ve yönetimini sağlamak.
Genel Ofis Emri ve İç Güvenlik Ofisinin bağlı olduğu Genel Sekreterya, aşağıdaki alt müdürlüklerden oluşur:

1. Personel ve Eğitim Alt Müdürlüğü
2. Finans ve Muhasebe Alt Müdürlüğü
3. Kaynak ve Bakım Alt Müdürlüğü