Dean'in Sözü

Dean'in Sözü

 

amid.jpg

İnteraktif penceresi 8 Mayıs 1945 - Guelma Üniversitesi, Edebiyat ve Dil Fakültesinin bulunduğu alanı sergilemek için oluşturuldu. Amacı, bir yandan, pedagojik ve bilimsel alanlardaki çalışmaları, faaliyetleri ve başarıları ortaya koymaktır. Öte yandan, iç ve dış çevre ile iletişim kurmak için bir araç olarak hizmet vermektedir.

Buna göre, fakültenin tüm yapıları, araştırma ve öğretimde kaliteyi arttırmak ve çalışma koşullarını, danışmanlık ve süpervizyonu ve daha genel olarak sürekli iyileştirmeyi dört gözle bekleyerek kurumumuza parlak ve layık bir imaj vermeye davet edilmektedir. öğrenci ve öğretmenlerin refahı. Böylece bu site, fakültemiz hakkında farkındalığı arttırma ve bilimsel ve eğitsel araştırma faaliyetlerinin gerçek ve değerli bir resmini sunma fırsatı sunar. Bu temel ve iletişimsel araştırma sosyo-eğitimsel ve kültürel alanlarda esastır.